Misyonumuz;

Geniş bir hukuki yarar ajandasını esas alarak ulusal ve uluslar arası uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak değil gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde temsil merkezli sonuç alma esaslı bir misyonumuz olduğuna inanıyoruz.

Biz avukatlar, adalet mekanizmasının sosyal taciz merkezli kullanılmasına izin vermemeli, bu tür süreçlere karşı hem temsil ettiğimiz toplumsal grup ve kişileri hem uygulamacıları bu konuda uyarmalıyız.

Anayasamızın ve uluslar arası hukukun adaletle ilgili ilkeleri ile objektif ahlak anlayışı üzerine kurulu vicdanımızın bize göstereceği yol, misyonumuzun omurgasını oluşturmaktadır.

Vizyonumuz;

Hukuk alanında Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesinde etkin rol almak, gelecek nesillere ilham vermek, farklılık yaratmak ve iz bırakmak amacıyla çalışmalarının merkezine her zaman insanı alarak; gerek hizmet verdiği kişi ve kuruluşların gerek çalışanlarının mutluluğunu gerçekleştirmeyi temel amaç sayan; hem kalıcı değerlerine bağlı hem de çağın gereklerini gerçekleştirmede öncü ve özgün işlevi olan bir yapıyı sürekli geliştirmek Ali Dilber Avukatlık Bürosu' nun vizyonudur.

Yaklaşım

Bizim yaklaşımımız müvekkillerimizin gerçek ihtiyaçlarını ve amaçlarını tespit etmek üzerine odaklanmakta ve onlara sunduğumuz kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde müvekkillerimizle olan ilişkilerimizin uzun süreli ve kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Ortaklarımız, Müvekkillerimize hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde uluslararası düzeyde tatmin edici bir hizmetin sunulabilmesini teminen, sadece müvekkil ile olan ilişkileri üstlenmekle kalmayıp aynı zamanda verilen işin de tüm sorumluluğunu üstlenerek en uygun çözümleri sunmaktadır.

Bizi diğerlerinden ayıran temel fark ise; sadece avukat bakış açısı ile değil, uluslararası ve profesyonel anlayışa sahip işadamlarının bakış açısıyla da düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi becerebilme kabiliyetimizdir.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.