Faaliyet Alanları

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin  (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır.

Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara;

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır.

Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Ali Dilber Avukatlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Büromuz ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ekonomik suçlar kapsamında özellikle suç gelirlerinin aklanması, vergi ve eşya kaçakçılığı, gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar ile bankacılık, faktoring ve finansal kiralama mevzuatında yer alan suçlarla ilgili olarak çalışılmaktadır.

Bilişim suçları kapsamında yapılan çalışmalara ise bilişim sistemleri aracılığı ile işlenen klasik suçlar ile bilişim sistemlerine ve verilere karşı işlenen suçlar dahil bulunmaktadır.

Ali Dilber ceza hukuku hepartmanı, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Ali Dilber Avukatlık Bürosu, özellikle uzmanlık alanına giren Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ali Dilber Avukatlık Bürosu, şirketler hukuku departmanı, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde geniş tecrübe sahibidir. Ali Dilber Avukatlık Bürosu tarafından şirketler hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şu şekildedir;

  1. Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
  2. Sermaye artırımları/indirimleri
  3. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
  4. Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
  5. İrtibat bürolarının kurulması
  6. Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
  7. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)


Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler.

Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.